Táto udalosť je už neaktuálna

Regionálne osvetové stredisko v Komárne zrealizovalo 2.2.2015 v priestoroch Základnej školy na Ul. pohraničnej 9 v Komárne seminár pre pedagógov základných a stredných škôl mesta Komárno na tému syndróm vyhorenia.

Lektorkou bola Mgr. Barbora Kuchárová, klinická psychologička a výkonná riaditeľka OZ Prima.

Detaily podujatia

2. februára 2015 0:00
2. februára 2015 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");