Táto udalosť je už neaktuálna

Na podnety aktívnych hráčov vznikol pri ROS v Komárne Krúžok komornej hry na saxofónoch pod názvom Comorrasax. S členmi krúžku sa pravidelne stretávame, v súčasnosti pracujeme online formou.

Odborno-metodickým usmerňovaním a vytváraním stabilného zázemia podporujeme amatérskych hudobníkov. Hráme spoločne, čo prináša nielen rozvoj hudobných schopností, ale aj radosť z hry a zároveň priestor na nové priateľstvá. Našimi vystúpeniami odovzdávame kultúrne posolstvo všetkým nadšencom hudby. Našou snahou je motivovať aj ostatných hudobníkov k tomu, aby sa zapojili do tejto aktivity.

Pavol Litauszki
metodik pre hudbu a spev
organizačný pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0911 204 031

E-mail:
pavol.litauszki@ros-komarno.sk
litauszki.osveta@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

13. júla 2021 13:03
31. augusta 2021 13:03
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");