Táto udalosť je už neaktuálna

8. ročník História Komárna vzdialená i blízka

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci so Štátnym archívom v Nitre, pracovisko Archív Komárno vyhlasuje 8. ročník súťažného kvízu História Komárna vzdialená i blízka na tému Archív – brána do minulosti regiónu, ktorý sa uskutoční 13.10.2022 v priestoroch Štátneho archívu v Nitre, pracovisko Archív Komárno, Hradná 2 v Komárne.

Kvíz je určený pre žiakov 9. ročníka základných škôl a osemročných gymnázií a študentov 1. ročníka stredných škôl okresu Komárno. Kvíz bude prebiehať písomnou formou v trvaní 60 minút. Školy si vytvoria trojčlenné súťažiace družstvo s jedným náhradníkom. Súťažné otázky budú zložené z priložených syláb, ktoré sú v slovenskom aj maďarskom jazyku a výkladu, ktorý odznie na prehliadke v priestoroch Archívu Komárno.

Prihlášky zasielajte mailom do 03.10.2022 na chytilova.osveta@gmail.com.

 

Časový harmonogram – 13.10.2022

8.00 – 8.30 – Registrácia súťažiacich

8.30 – 9.30 – Prehliadka priestorov archívu spojená s výkladom

9.30 – 10.30 – Súťažný kvíz

10.30 – 11.00 – Vyhodnocovanie kvízu

11.00 – 11.30 – Vyhlásenie výsledkov, odovzdanie ocenení

Mgr. Daniela Bratská
metodik pre vzdelávanie, sociálnu prevenciu a tanec

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0911 204 031

E-mail:
daniela.chytilova@ros-komarno.sk
chytilova.osveta@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

13. októbra 2022 11:21
17. októbra 2022 11:22
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");