Platnosť podujatia uplynula

7. ročník Týždeň rodiny

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Komárne pripravuje pre základné školy okresu Komárno edukačné podujatie 7. ročník Týždeň rodiny.

Pri príležitosti Svetového dňa rodiny ponúkneme žiakom základných škôl vzdelávacie podujatie vedené formou skupinovej práce i zážitkového učenia. Hlavnou témou bude rodina, najdôležitejšia hodnota, ktorá je miestom odovzdávania základných životných skúseností, kultúrneho, sociálneho i duchovného cítenia. Tematické zameranie podujatia bude Rodina a domáce násilie.

Termín: 15. – 19. máj 2023

Téma: Rodina a domáce násilie

Lektorky: Mgr. Adriana Grupáčová, preventistka OR PZ KN, Mgr. Ľudmila Kliská, sociálna pracovníčka

Tamara Bátorová
metodik pre folklór a regionálnu tradičnú kultúru
administratívny pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648

E-mail:
tamara.batorova@ros-komarno.sk
batorova.osveta@gmail.com

Podrobnosti

15. mája 2023 11:06
23. mája 2023 11:06