Platnosť podujatia uplynula

7. ročník Týždeň kultúry – Na ceste s nami…

Projekt Regionálneho osvetového strediska v Komárne, ktorý realizujeme vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, spája odlišné svety do jedného celku. Pripravujeme v ňom aktivity pre klientov Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne (ZPMP KN) a verejnosť, ktoré  pre všetkých zúčastnených otvárajú nové priezory do sveta umenia.

Počas týždňa 6. – 10. novembra 2023 budú v spolupráci so ZPMP KN prebiehať nasledovné aktivity: Tvorba vianočného videoklipu s klientami ZPMP KN, Slovenskými rebelmi a DSZ pri MsKS BE a ZŠ Móra Jókaiho s VJM v Komárne. Keramická tvorivá dielňa s Pavlom Sedliakom, výtvarná tvorivá dielňa s Martou Králikovou a Gabrielou Magyaricsovou, tanečno-dramatická dielňa so Slovenskými rebelmi.

V siedmom ročníku spojíme tému Vianoc do dramaticko-hudobného celku. V piatok 10. novembra 2023 vás všetkých o 17:00 pozývame do Domu Matice slovenskej v Komárne na záverečnú výstavu diel vzniknutých počas tvorivého týždňa. Poteší vás malé divadelné predstavenie s prvkami folklóru – Ukradnuté Vianoce a spoločná vianočná pieseň, ktorá bude prekvapením pre veľkú komunitu Komárňanov

Predstavenie v DMS KN ZDARMA!!!

Podujatie finančne podporilo

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Podrobnosti

6. novembra 2023 12:57
12. novembra 2023 12:58