Táto udalosť je už neaktuálna

7. ročník COM-DANCE – vyhlásenie súťaže

Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom vyhlasuje okresnú súťaž moderného a módneho tanca 7. ročník COM-DANCE, ktorá je regionálnym kolom celoštátnej postupovej súťažnej prehliadky moderného a módneho tanca Deň tanca 2024.

Súťaž sa bude konať 16. marca 2024 v priestoroch Mestského kultúrneho strediska Béni Egressyho, Hradná 1, Komárno.

Určená je pre všetky kluby, skupiny, krúžky, kolektívy a sólistov moderného a módneho tanca okresu Komárno, ktorí nie sú členmi v žiadnej z tanečných organizácií ako je SZTŠ, IDO, SUTTS, AmaS a pre vekové kategórie MŠ, ZŠ, SŠ a dospelí. Cieľom je motivovať tanečné krúžky, súbory, kolektívy, sólistov  a choreografov k tvorivej práci. Podujatie umožní konfrontáciu činorodých prístupov práce jednotlivých kolektívov a choreografov. Metodicky formou rozborového seminára usmerní a pomôže vedúcim a súťažiacim napredovať v ich odbornom raste a kreatívnej tvorbe.

Z verejných zdrojov podujatie podporil hlavný partner Fond na podporu umenia

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

16. marca 2024 8:55
18. marca 2024 8:55
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");