Táto udalosť je už neaktuálna

Regionálne osvetové stredisko v Komárne zorganizovalo pre recitátorov základných, stredných a vysokých škôl, osemročných gymnázií a dospelých recitátorov – záujemcov o umelecký prednes v okrese Komárno

Hviezdoslavov Kubín 2017

63. ročník postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, tvorby recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie na Slovensku.

 

– umelecký prednes detí

I. kategória – žiaci2. – 4.ročníka základných škôl (ZŠ),

II. kategória – žiaci 5. – 6.ročníka ZŠ a prímy – 1. ročníka osemročných gymnázií,

III. kategória – žiaci 7. – 9.ročníka ZŠ a sekundy, tercie, kvarty – 2. – 4. ročníka osemročných gymnázií

 

– umelecký prednes mládeže

IV. kategória –žiaci stredných škôl5. – 8. ročníkaosemročných gymnáziía ostatná nevysokoškolská mládež do 19 rokov vrátane (záväznosť vekovej hranice je platná k termínu súťaže základného, resp. východiskového kola).

 

– umelecký prednes dospelých

V. kategória– študenti vysokých škôl bez ohľadu na vek a občania od 20 rokov (záväznosť vekovej hranice je platná k termínu súťaže základného, resp. východiskového kola).

 

Regionálne osvetové stredisko v Komárne realizuje každý rok obvodné kolá súťaže Hviezdoslavov Kubín v umeleckom prednese poézie a prózy pre recitátorov, ktorí postúpili zo školských kôl.

 

OBVODNÉ KOLO    HURBANOVO             7. február 2017          uzávierka 2. február 2017

OBVODNÉ KOLO    KOLÁROVO              14. február 2017           uzávierka 6. február 2017

OBVODNÉ KOLO   SVÄTÝ PETER           28. február  2017           uzávierka 13. február 2017

OBVODNÉ KOLO   KOMÁRNO                   7. marec  2017          uzávierka 27. február 2017

 

 

OKRESNÉ KOLO KOMÁRNO 21. marec 2017

Značky:

Detaily podujatia

21. marca 2017 0:00
21. marca 2017 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");