Táto udalosť je už neaktuálna

Dňa 10. mája 2017 sa v priestoroch koncertnej sály MsÚ, Tribečskom osvetovom stredisku a na ZŠ J. Hollého v Topoľčanoch uskutočnila krajská postupová súťaž a prehliadka v prednese detí63. Hviezdoslavov Kubín.

Recitátorom gratulujeme!

 

Výsledky:

I. kategória

próza– čestné uznanie  Lucia Obuchová, ZŠ J. A. Komenského, Komárno

II. kategória

próza– čestné uznanie  Šimon BOLEMANT, ZŠ Rozmarínová, Komárno

 

V priestoroch koncertnej sály Mestského úradu v Topoľčanoch sa dňa19. apríla 2017uskutočnila krajská postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých 63. Hviezdoslavov Kubín.
Výsledky:

IV. kategória, poézia – 3. miesto Marína Opálková, Gymnázium Ľ. J. Šuleka v Komárne

 

Srdečne blahoželáme!

Značky:

Detaily podujatia

10. mája 2017 0:00
10. mája 2017 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");