Táto udalosť je už neaktuálna

Dňa 7. mája 2015 sa uskutočnila v priestoroch koncertnej sály MsÚ, Tribečskom osvetovom stredisku a MsKS v Topoľčanoch krajská súťaž Hviezdoslavov Kubín.

S radosťou Vám oznamujeme úspech našich recitátorov.

 

Výsledky:

I. kategória, poézia – 2. miesto Michaela ZEMKOVÁ, ZŠ J.A. Komenského, Komárno

II. kategória, poézia – ČU Emma FARKAS, Cirkevná ZŠ s MŠ s VJM Marianum, Komárno

II. kategória, próza – 2. miesto Roland BANGHA, Gymnázium Hansa Selyeho s VJM, Komárno

 

Odborná porota navrhla Rolanda Banghu na postup do celoštátneho kola Hviezdoslavov Kubín, ktoré sa uskutoční 18. – 21. júna 2015 v Dolnom Kubíne.

 

V priestoroch Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch sa 16. apríla 2015 realizovala krajská postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých Hviezdoslavov Kubín.

Výsledky:

IV. kategória, próza – 2. miesto Linda Schuchmannová, Gymnázium Ľ. J. Šuleka, Komárno

V. kategória, poézia – 2. miesto Patrik Jančík, SPU v Nitre

 

Recitátorom srdečne blahoželáme!

Značky:

Detaily podujatia

7. mája 2015 0:00
7. mája 2015 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");