Táto udalosť je už neaktuálna

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje  pre recitátorov základných, stredných a vysokých  škôl, osemročných gymnázií  a dospelých  recitátorov  – záujemcov o umelecký prednes v okrese Komárno

 

Hviezdoslavov Kubín 2014

60. ročník postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, tvorby recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých

 

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie na Slovensku. Jubilejný 60. ročník priniesol do súťaže dôležité zmeny(vyznačené červenou)!

– umelecký prednes detí

I. kategória – deti 1. – 3. ročníka základných škôl (ZŠ),

II. kategória – deti 4. – 6. ročníka ZŠ a prímy – 1. ročníka osemročných gymnázií,

III. kategória – deti 7. – 9. ročníka ZŠ a sekundy, tercie, kvarty – 2. – 4. ročníka osemročných gymnázii

 

– umelecký prednes mládeže

IV. kategória – mládež stredných škôl, 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií a ostatná nevysokoškolská mládež do 19 rokov vrátane (záväznosť vekovej hranice je platná k termínu súťaže základného, resp. východiskového kola).

Regionálne  osvetové stredisko v Komárne  realizuje každý rok obvodné kolá súťaže  HK v umeleckom prednese poézie a prózy pre recitátorov, ktorí postúpili zo školských kôl.

 

OBVODNÉ KOLO    HURBANOVO            06. februára 2014              uzávierka 30. januára 2014

OBVODNÉ KOLO    KOLÁROVO              13. februára 2014              uzávierka 06. februára 2014

OBVODNÉ KOLO    SVÄTÝ PETER          20. februára  2014             uzávierka 13. februára 2014

OBVODNÉ KOLO    KOMÁRNO                06. marca 2014                 uzávierka 20. februára 2014

OKRESNÉ KOLO  KOMÁRNO      27. marca 2014

Značky:

Detaily podujatia

6. februára 2014 0:00
27. marca 2014 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");