Táto udalosť je už neaktuálna

6. ročník Týždeň rodiny

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Komárne pripravuje pre základné školy mesta Komárno edukačné podujatie 6. ročník Týždeň rodiny.

Pri príležitosti Svetového dňa rodiny ponúkneme žiakom 5. až 9. ročníka základných škôl vzdelávacie podujatie vedené formou skupinovej práce i zážitkového učenia. Hlavnou témou bude rodina, naša najdôležitejšia hodnota, ktorá je miestom odovzdávania základných životných skúseností, kultúrneho, sociálneho i duchovného cítenia.

Termín a čas: 

16. – 20. máj 2022, 8:00 – 13:00

Téma:

Rodina a domáce násilie

Lektorky:

Mgr. Adriana Grupáčová, preventistka OR PZ KN

Mgr. Ľudmila Kliská, sociálna pracovníčka

 

Podujatie bude realizované s finančnou podporou Mesta Komárno

Tamara Bátorová
metodik pre folklór a regionálnu tradičnú kultúru
administratívny pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648

E-mail:
tamara.batorova@ros-komarno.sk
batorova.osveta@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

16. mája 2022 8:00
31. mája 2022 23:30
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");