Táto udalosť je už neaktuálna

6. ročník Týždeň kultúry – Na ceste s nami…

je projekt Regionálneho osvetového strediska v Komárne, ktorý pripravujeme vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Spoločné aktivity klientov združenia, odborných lektorov pre výtvarné umenie, hudbu či športovú aktivitu a obyčajných Komárňanov spájame do jedného spoločného celku.

Počas týždňa 7.- 11.11.2022 pripravujeme v spolupráci so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím (ZPMP) nasledovné aktivity:

07.11.2022 – Keramické kreatívne tvorivé dielne s Pavlom Sedliakom v ZPMP

8.11.2022 – Capoeira pod odborným vedením Tomáša Latino Vu Thanha v ZPMP

9.11.2022 – Bubnová show Campana Batucada pod dohľadom Igora Holku v ZPMP

10.11.2022 – Výtvarná tvorivá dielňa graffity s lektorom Sofiane SOFO Zinaim v ZPMP

11.11.2022 – Záverečná výstava a spoločné vystúpenie klientov ZPMP s členmi Capoeira Komárno a skupiny Campana Batucada v rámci 6. ročníka Týždeň kultúry – Na ceste s nami v Dome Matice slovenskej v Komárne o 17:00

 

Predstavenie v DMS KN ZDARMA!!!

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Detaily podujatia

7. novembra 2022 9:00
11. novembra 2022 22:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");