Táto udalosť je už neaktuálna

5. ročník vedomostno-súťažného kvízu História Komárna vzdialená i blízka

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci so Štátnym archívom v Nitre, pracovisko Archív Komárno pripravilo 5. ročník vedomostno-súťažného kvízu História Komárna vzdialená i blízka na tému Spravodlivosť pre všetkých…, ktorý sa uskutočnil 3. 10. 2019 v priestoroch Štátneho archívu v Nitre, pracovisko Archív Komárno, Hradná 2 v Komárne.

Kvízu sa zúčastnili žiaci 9. ročníka základných škôl a osemročných gymnázií, študenti 1. ročníka stredných škôl okresu Komárno s vyučovacím jazykom slovenským a vyučovacím jazykom maďarským. Kvíz prebiehal písomnou formou. Školy vytvorili trojčlenné súťažiace družstvo s jedným náhradníkom. Súťažné otázky boli zložené z učiva dejepisu a príspevkov, ktoré odznejú na Odbornom sympóziu – Spravodlivosť pre všetkých…,ktoré sa uskutočnilo 25. a 26. septembra 2019 v Podunajskom múzeu v Komárne.

Podmienkou bolo, aby sa prihlásené školy zúčastnili Odborného sympózia dňa 25.09.2019. Každá škola mala k dispozícii rešerš z príspevkov prezentovaných na sympóziu. Počas vyhodnocovania odpovedí sa žiaci zúčastnili prehliadky priestorov archívu.

Výsledková listina

 

Podujatie bolo realizované s finančným prispením Mesta Komárno.

Fotogaléria

Značky:

Detaily podujatia

3. októbra 2019 0:00
3. októbra 2019 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");