Táto udalosť je už neaktuálna

Komárňanský Fotoklub Helios v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne pripravili v poradí už 44. Členskú výstavu Fotoklubu Helios. Všetkých milovníkov fotografie srdečne pozývame na jej otvorenie do Zichyho paláca Podunajského múzea v Komárne 23.11.2021 o 17:00.

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

19. decembra 2021 17:00
31. decembra 2021 23:30
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");