Táto udalosť je už neaktuálna

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného zboru pripravilo pre základné školy mesta Komárno edukačné podujatie 4. ročník Týždeň rodiny.

Pri príležitosti Svetového dňa rodiny (15. máj 2019)  sme ponúkli základným školám mesta Komárno edukačné podujatia vedené formou skupinovej práce i zážitkového učenia. Ich hlavnou témou bola rodina, pretože je našou najdôležitejšou hodnotou, je miestom odovzdávania základných životných skúseností, kultúrneho, sociálneho i duchovného cítenia. V rodine je naša budúcnosť.

Besedy boli určené pre vybrané triedy 5. až 9. ročníka ZŠ.

Podujatie sa konalo 13. – 17. máj 2019. Na besedách boli preberané nasledovné témy:

– Význam rodiny v živote dieťaťa, lektor: Mgr. Ľudmila Kliská, sociálna pracovníčka

– Istota a bezpečie v rodine, lektor: Mgr. Adriana Grupáčová, preventistka OR PZ KN

Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Mesta Komárno.

Fotogaléria

Detaily podujatia

13. mája 2019 0:00
17. mája 2019 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");