Táto udalosť je už neaktuálna

Naša cesta pokračuje ďalej…

 

Umenie má veľkú silu stiera rozdiely, vzdeláva, otvára nové obzory, vytvára priateľstvá, lieči… Formuje prostredie, kde nie je podstatné či má človek postihnutie, alebo nie. Tu môžu vyniknúť aj ľudia, ktorí bežne čelia podceňovaniu, o ktorých mnohí tvrdia, že veľa nedokážu. V našom prípade obecenstvo ani nerozoznalo účinkujúceho s handicapom od zdravého.

Regionálne osvetové stredisko v Komárne s finančným prispením Ministerstva kultúry Slovenskej republiky aj v roku 2019 pripravilo pre mladých a kreatívnych ľudí zo Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne 4. ročník projektu Týždeň kultúry – Na ceste s nami… Počas celého týždňa sme ponúkali zmysluplné, konštruktívne a tvorivé využitie času. Vzájomnou výmenou poznatkov, skúseností a tvorivých techník medzi účastníkmi sme sa snažili pomôcť včleneniu mentálne postihnutých mladých ľudí do spoločnosti.

Náš tvorivý týždeň začal v pondelok 11. novembra 2019 tvorivou dielňou, na ktorej sme dali priestor práci s mydlovou hmotou. Spoločnými silami sme aj s dobrovoľníčkami vyrobili krásne mydlové kytice a pre deti mydielka s prekvapením.

Utorok patril hline. Helena Sedliaková a Pavol Sedliak predviedli prácu s hrnčiarskym kruhom, ktorá je náročnejšia. V tento deň sa k nám pripojili aj deti so špeciálnymi potrebami zo Základnej školy na Pohraničnej ulici. Spoločné tvorenie bolo opäť iné, zaujímavé a poučné. Nikomu nevadili špinavé ruky, bok po boku sa spoločne pri práci usmievali a užívali si nové skúsenosti

Streda sa niesla v duchu pletenia. Tvorivá dielňa bola zameraná na prácu s pedigom. Je to veľmi všestranný, ľahko spracovateľný materiál, ktorý sa dá využiť na množstvo podôb. Nám sa podarilo upliesť množstvo stojanov na servítky a niekoľko košíkov. Aj v tento deň sa k nám pridali deti zo základnej školy.

Poobedia nášho týždňa kultúry a celý štvrtok sme trávili pred kamerou. S našim režisérom, scenáristom a kameramanom v jednej osobe Stanislavom Králikom sme natočili milú rozprávku Super schopnosti. Pri tejto aktivite si klienti skúsili aj rolu hercov, ktorá je mimoriadne náročná. Opakovanie scén, vrtochy počasia a niekedy aj režiséra urobia svoje. V našom prípade to však dopadlo na výbornú a rozprávka je na svete.

Piatok, posledný deň, bol slávnostným ukončením projektu, počas ktorého vo vestibule Domu Matice slovenskej vznikla krásna výstava z fotografií, diel projektu a na javisku sa premietalo a tancovalo. Premiéra krátkeho rozprávkového filmu Super schopnosti zožala obrovský úspech. Potom mládež publiku predviedla to, čo ich baví asi najviac, tanec. No nebol to len obyčajný tanec, nakoľko nás prišiel v tento slávnostný deň podporiť aj populárny spevák Robo Opatovský, ktorý náš deň podporil malým koncertom.  Snom asi každého z nás je stáť na javisku po boku veľkého umelca a dotvárať jeho vystúpenie. A tento sen sa nám podarilo dosnívať do úspešného konca. Dvorná choreografka týždňa kultúry Andrea Hodeková nacvičila s mládežou krásny tanec na Robovu pieseň Niečo máš, ktorá nádherne uzavrela celý večer.

4. ročník Týždeň kultúry – na ceste s nami… podporili Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Nitriansky samosprávny kraj, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Mesto Komárno, Dom Matice slovenskej v Komárne, Univerzita J. Selyeho, Andrea Hodeková, Stanislav Králik, Helana a Pavol Sedliakovci, Jozef Černek, Júlia Černeková, Gertrúda Bazinská, Mária Gažová, Eva Kapusňáková, Anna Stojanovová.

Fotogaléria tvorivé dielne

Fotogaléria slávnostné vyhodnotenie

4. ročník Týždeň kultúry – Na ceste s nami…

je projekt Regionálneho osvetového strediska v Komárne, zameraný na podporu spolupráce a inklúzie znevýhodnenej skupiny mentálne a zdravotne postihnutých prvkami arteterapie, tanečnej terapie a spoločných tvorivých aktivít. Počas týždňa 11. – 15. novembra 2019 pripravíme v spolupráci so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím (ZPMP) tvorivé dielne zamerané na keramiku, pedig, mydlá a jeden deň venujeme kamere. V piatok posledný deň projektu vám predvedieme aj netradičné tanečné vystúpenie. Výsledkom snaženia, okrem nadviazania kontaktov, bude rozvoj umeleckého potenciálu osôb s mentálnym a zdravotným postihnutím a debarierizácia ich vnímania verejnosťou. Z hotových diel a fotografií bude 15.11.2019 slávnostne otvorená v Dome Matice slovenskej v Komárne výstava, ktorá potrvá do polovice decembra.

 

Malým koncertom podporí naše podujatie aj Robo Opatovský, ktorý svojím spoločným vystúpením s klientami zo Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím nádherne akciu spestria.

 

Nikto nie je dokonalý, a preto je cieľom projektu pomocou umeleckých tvorivých dielní spojiť verejnosť s klientmi ZPMP, ponúknuť im možnosť sebarealizácie.

 

11. 11. 2019                Mydlová kreatívna dielňa

12. 11. 2019                Keramické kreatívne tvorivé dielne

13. 11. 2019                Pletenie košíkov z pedigu

14. 11. 2019                Kamera na každý deň

15. 11. 2019                Slávnostné ukončenie projektu, výstava a tanečné predstavenie

Detaily podujatia

11. novembra 2019 0:00
15. novembra 2019 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");