Platnosť podujatia uplynula

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci so Štátnym archívom v Nitre, pracovisko Archív Komárno organizovalo 4. ročník súťažného kvízu História Komárna vzdialená i blízka na tému Voda v dejinných súvislostiach, ktorý sa uskutočnil 4. 10. 2018 v priestoroch Štátneho archívu v Nitre, pracovisko Archív Komárno, Hradná 2 v Komárne.

Kvízu sa mohli zúčastniť žiaci 9. ročníka základných škôl a osemročných gymnázií, študenti 1. ročníka stredných škôl okresu Komárno s vyučovacím jazykom slovenským a vyučovacím jazykom maďarským. Kvíz prebiehal písomnou formou. Školy si vytvorili trojčlenné súťažiace družstvo s jedným náhradníkom. Súťažné otázky boli zložené z učiva dejepisu a príspevkov, ktoré odzneli na Odbornom sympóziu Voda v dejinných súvislostiachktoré sa uskutočnilo 26. a 27. septembra 2018 v Podunajskom múzeu v Komárne.

Podmienkou bolo, aby sa školy s vyučovacím jazykom slovenským zúčastnili Odborného sympózia dňa 26.09.2018 v čase 10.00 – 13.30 hod. a školy s vyučovacím jazykom maďarským dňa 27.09.2018 v čase 9.30 – 12.30 hod. Každá škola mala k dispozícii rešerš z príspevkov prezentovaných na sympóziu. Počas vyhodnocovania odpovedí sa žiaci zúčastnili prehliadky priestorov archívu.

Prihlášky bolo možné zasielať elektronicky do 21.09.2018 na chytilova.osveta@gmail.com alebo na daniela.chytilova@ros-komarno.sk.

Podujatie bolo realizované s finančným prispením Mesta Komárno.

 

Časový harmonogram – 4.10.2018:

8.00 – 8.30 – Registrácia súťažiacich

8.30 – 9.00 – Kvíz

9.00 – 9.30 – Vyhodnocovanie kvízu/Prehliadka priestorov archívu

9.30 – 10.00 – Vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien

 

Výsledky

Podrobnosti

4. októbra 2018 0:00
4. októbra 2018 0:00