Táto udalosť je už neaktuálna

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného zboru pripravilo pri príležitosti Svetového dňa rodiny (15. máj 2018) pre základné školy mesta Komárno edukačné podujatie 3. ročník Týždeň rodiny.

Na základných školách mesta Komárno priebehali 14. – 18. mája 2018 edukačné podujatia vedené formou skupinovej práce i zážitkového učenia. Ich hlavnou témou bola rodina, ktorá je našou najdôležitejšou hodnotou, je miestom odovzdávania základných životných skúseností, kultúrneho, sociálneho i duchovného cítenia. V rodine je naša budúcnosť. Besedy boli určené pre vybrané triedy 7. až 9. ročníka ZŠ a prebiehali súčasne.

 

Termín a čas: 14. – 18. máj 2018, 8:00 – 11:00

Témy: Rodina – sen vs. skutočnosť, lektor: Mgr. Ľudmila Kliská, sociálna pracovníčka

Rodina – význam, vplyv, funkcia, lektor: Mgr. Klaudia Szabó, školská psychologička

Rodina – istota a bezpečie, lektor: Mgr. Adriana Grupáčová, preventistka OR PZ KN

           

Podujatie je realizované s finančnou podporou Mesta Komárno

Detaily podujatia

14. mája 2018 0:00
18. mája 2018 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");