Táto udalosť je už neaktuálna

Už po tretíkrát Na ceste s nami…

 

Akékoľvek umenie má v sebe silu stierať rozdiely medzi ľuďmi a poskytuje možnosť získať na veci nový pohľad. Uvádza nás do sveta, v ktorom nie je podstatné, či má človek postihnutie, alebo nie. Je oblasťou, v ktorej môžu vyniknúť aj ľudia, ktorí bežne čelia podceňovaniu, o ktorých mnohí tvrdia, že veľa nedokážu. Vedzte, že dokážu!

 

Regionálne osvetové stredisko v Komárne s finančným prispením Ministerstva kultúry Slovenskej republiky aj v roku 2018 pripravilo pre mladých a kreatívnych ľudí zo Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne 3. ročník projektu Týždeň kultúry – Na ceste s nami… Počas celého týždňa sme im ponúkali zmysluplné, konštruktívne a tvorivé využitie času. Vzájomnou výmenou poznatkov, skúseností a tvorivých techník medzi účastníkmi sme sa snažili pomôcť včleneniu mentálne postihnutých mladých ľudí do spoločnosti.

 

Náš tvorivý týždeň začal v pondelok 5. novembra tvorivou dielňou, na ktorej sme dali priestor práci s kamerou. Po malom zaškolení sme našim mladým zo združenia dali do rúk videokameru a spustilo sa nahrávanie. Pod pozorným okom lektora Zoltána Pézmána začal vznikať krátky dokument Ako to vidíme my? – Deň s nami. Zrodil sa malý emotívny poklad, vďaka ktorému si diváci mohli pozrieť deň v združení očami jeho klientov.

V utorok nám z Krajského osvetového strediska v Nitre prišla lektorka Ľudmila Struková porozprávať ako sa pracuje s pedigom a ukázať techniku pletenia košíkov z tohto materiálu.

Streda sa niesla v duchu špinavých rúk a hliny. Tento deň si pod patronát zobral lektor Juraj Svitek, ktorý mladým ukázal ako na figurálnu tvorbu. Vznikli krásne zvieratká, tváre aj celé postavičky.

Vo štvrtok sme síce uchopili do rúk bavlnu na štrikovanie, no trochu inak a netradične. Vyrábali sme dekoračné kľúčenky a ozdoby na kabelky. Z brmbolcov vznikli aj netradičné venčeky.

Piatok, posledný deň, bol slávnostným ukončením projektu, počas ktorého vo vestibule Domu Matice slovenskej vznikla krásna výstava z fotografií, diel projektu a na javisku sa premietalo a tancovalo. Emotívny dokument a tanec boli vyvrcholením krásneho týždňa a záverom večera. Mladí publiku predviedli to, čo ich baví asi najviac, tanec. No nebol to len obyčajný tanec, tento ich bol výnimočný, pretože bol doplnený nádhernými básňami Mareka Bachoreca, ich kamaráta a klienta združenia.

Vďaka nápadu choreografky Andy Hodekovej vytvoriť tieňový tanec, sa priamo pred očami divákov zmazali rozdiely medzi zdravými a hendikepovanými tanečníkmi. Slobodne ním vyjadrili svoje pocity, nápady a emócie bez trémy z obecenstva. Diváci mali možnosť vidieť emotívnu choreografiu skrytú pred očami prítomných za hodvábnym plátnom.

Za spoluprácu na tomto projekte ďakujeme: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Nitriansky samosprávny kraj, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Mesto Komárno, Dom Matice slovenskej v Komárne, Jókaiho divadlo, Univerzita J. Selyeho, Krajské osvetové stredisko v Nitre, Andrea Hodeková, Zoltán Pézmán, Juraj Svitek, Gertrúda Bazinská, Mária Gažová, Eva Kapusňáková, Vladimíra Mokranová.

 

Fotogaléria

Reportáž

3. ročník Týždeň kultúry – Na ceste s nami…

je projekt Regionálneho osvetového strediska v Komárne zameraný na podporu spolupráce a inklúzie znevýhodnenej skupiny mentálne a zdravotne postihnutých prvkami arteterapie, tanečnej terapie a spoločných tvorivých aktivít. Počas týždňa 5.-9.11.2018 pripravíme v spolupráci so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím (ZPMP) tvorivé dielne zamerané na keramiku, pedig, pohráme sa netradične s bavlnou a jeden deň venujeme kamere. V piatok posledný deň projektu vám predvedieme aj netradičné tanečné vystúpenie spojené s poéziou. Výsledkom snaženia, okrem nadviazania kontaktov, bude rozvoj umeleckého potenciálu osôb s mentálnym a zdravotným postihnutím a debarierizácia ich vnímania verejnosťou. Z hotových dielok bude 9.11.2018 slávnostne otvorená v Dome Matice slovenskej v Komárne výstava, ktorá potrvá do polovice decembra.

Nikto nie je dokonalý, a preto je cieľom projektu pomocou umeleckých tvorivých dielní spojiť verejnosť s klientmi ZPMP, ponúknuť im možnosť sebarealizácie.

 

05.11.2018          Video tvorba

06.11.2018          Pedig

07.11.2018          Figurálna tvorba s hlinou

08.11.2018          Netradične s bavlnou

09.11.2018          Slávnostné ukončenie projektu, výstava a tanečné predstavenie

Detaily podujatia

5. novembra 2018 0:00
9. novembra 2018 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");