Táto udalosť je už neaktuálna

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci so Štátnym archívom v Nitre, pracovisko Archív Komárno pripavilo 3. ročník súťažného kvízu História Komárna vzdialená i blízka na tému Sociálna a zdravotná starostlivosť v premenách čias, ktorý sa uskutočnil 4. 10. 2017 v priestoroch Štátneho archívu v Nitre, pracovisko Archív Komárno, Hradná 2 v Komárne.

Kvízu sa zúčastnili žiaci 9. ročníka základných škôl a študenti 1. ročníka stredných škôl okresu Komárno s vyučovacím jazykom slovenským a vyučovacím jazykom maďarským. Kvíz prebiehal písomnou formou. Školy vytvorili trojčlenné súťažiace družstvá s jedným náhradníkom. Súťažné otázky boli zložené z učiva dejepisu a príspevkov, ktoré odzneli na Odbornom sympóziu Sociálna a zdravotná starostlivosť v premenách čiasktoré sa uskutočnilo 27. a 28. septembra 2017 v Podunajskom múzeu v Komárne.

Podmienkou účasti bolo, aby sa školy s vyučovacím jazykom maďarským zúčastnili Odborného sympózia dňa 27. 09. 2017 v čase 11.00 – 14.00 hod. a školy s vyučovacím jazykom slovenským dňa 28. 09. 2017 v čase 9.30 – 13.30 hod. Každá škola mala k dispozícii rešerš z príspevkov prezentovaných na sympóziu. Počas vyhodnocovania odpovedí sa žiaci zúčastnili prehliadky priestorov archívu.

Podujatie bolo realizované s finančným prispením Mesta Komárno.

 

Časový harmonogram – 4. 10. 2017:

8.00 – 8.30 – Registrácia súťažiacich

8.30 – 9.00 – Kvíz

9.00 – 9.30 – Vyhodnocovanie kvízu/Prehliadka priestorov archívu

9.30 – 10.00 – Vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien

 

Výsledky

Značky:

Detaily podujatia

4. októbra 2017 0:00
4. októbra 2017 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");