Táto udalosť je už neaktuálna

29. ročník Slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany

 

              Po úspechu v krajskej súťaži (spojenie Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja) bola recitátorka

Petra   B u j d o š o v á,     

žiačka kvarty Gymnázia Ľ. J. Šuleka v Komárne,

úspešná aj v Celoslovenskom finále v dňoch 2. – 4. decembra.

       Odborná porota ocenila výkon tejto iba 14-ročnej recitátorky v konkurencii skúsenejších a udelila jej

ČESTNÉ   UZNANIE

a knižnú  publikáciu

 

Petre blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu!

Lektorkou recitátorky je pani Mária Gubricová

XXIX. Slovenský festival poézie Beniakove Chynorany 2022

Na XXIX. Slovenskom festivale poézie Beniakove Chynorany – výberovom kole pre Nitriansky a Trenčiansky kraj, ktorý sa konal 16. novembra 2022 v Pamätnej izbe Valentína Beniaka v Chynoranoch, získala v 1. kategórii 2. miesto recitátorka Petra BUJDOŠOVÁ.

Odborná porota navrhla recitátorku na postup do celoslovenskej súťaže XXIX. Slovenskom festivale poézie Beniakove Chynorany.

 

Srdečne blahoželáme!

Značky:

Detaily podujatia

15. decembra 2022 10:37
31. decembra 2022 10:37
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");