Táto udalosť je už neaktuálna

Jubilejný 50. ročník AMFO pozná víťazov

Národné osvetové centrum zverejnilo výsledky Celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2022, ktorá najprestížnejším podujatím v rámci amatérskej tvorby na Slovensku. Jubilejný 50. ročník súťaže vyvrcholil v piatok 4. novembra v priestoroch Slovenskej národnej knižnice v Martine slávnostným vyhodnotením a ocenením víťazov.

Odborná porota v zložení: predsedníčka poroty Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD. a členovia poroty doc. Mgr. art. Jozef Sedlák, Mgr. art. Katarína Poliačiková, Mgr. art. Kvet Hoa Nguyen Thi, Bc. Michala Obšitošová navrhla udeliť 25 cien a 29 čestných uznaní.

 

Okres Komárno získal nasledovné ocenenia:

Partner 50. ročníka AMFO spoločnosť FOMA BOHEMIA spol. s r. o. sa rozhodol udeliť Špeciálnu cenu FOMA  Petrovi Orvošovi, ktorý sa v súťaži prezentoval analógovou fotografiou.

 

I. veková skupina: autori do 15 rokov

A. kategória: čiernobiela fotografia

Ocenení autori

Dominik Molnár: Maľba – Festmény, Pribeta

 

II. veková skupina: autori od 15 do 25 rokov

B. kategória: farebná fotografia

Čestné uznanie

Samuel Janiš: Spojenie, Zemianska Olča

 

III. veková skupina: autori nad 25 rokov

A. kategória: čiernobiela fotografia

Ocenení autori

Peter Orvoš: Pilot, Komárno

 

Bez rozlíšenia veku

C. kategória: Cykly a seriály

Ocenení autori

Peter Orvoš: 24 hodín I, Komárno

Peter Orvoš: 24 hodín II, Komárno

Peter Orvoš: 24 hodín III, Komárno

Peter Orvoš: 24 hodín IV, Komárno

 

Vystavujúci autori

Eszter Erdély: Línie – Vonalak, Pribeta

 

Oceneným srdečne gratulujeme!!!

 

Viac info:

https://www.nocka.sk/vysledky-sutaze-amfo-2022/

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

29. novembra 2022 14:59
30. novembra 2022 23:30
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");