Táto udalosť je už neaktuálna

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného zboru pripravilo pre základné školy mesta Komárno edukačné podujatie 2. ročník Týždeň rodiny.

Pri príležitosti Svetového dňa rodiny (15. máj 2017) sme ponúkli základným školám mesta Komárno edukačné podujatia vedené formou skupinovej práce i zážitkového učenia. Ich hlavnou témou bola rodina, pretože je našou najdôležitejšou hodnotou, je miestom odovzdávania základných životných skúseností, kultúrneho, sociálneho i duchovného cítenia. V rodine je naša budúcnosť.

Besedy a interaktívne aktivity s psychológmi a sociálnymi pracovníkmi boli určené pre žiakov 6. až 8. ročníka ZŠ a prebiehali súčasne.

Termín: 15. – 19. máj 2017, 8.00 – 12.00

Témy:  Moja rodina, lektor: Mgr. Ľudmila Kliská

Bezpečie v rodine, lektor: Mgr. Adriana Grupáčová, preventistka OR PZ KN

Podujatie bolo realizované s finančným prispením Mesta Komárno.

Detaily podujatia

15. mája 2017 0:00
19. mája 2017 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");