Táto udalosť je už neaktuálna

Škôlkári športovali

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Univerzitou J. Selyeho v Komárne a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne usporiadalo 11. ročník akcie zameranej na podporu pohybovej aktivity mladej generácie s názvom Pohybom ku zdraviu, ktorá sa uskutočnila 22. 10. 2019 v Športovom centre Univerzity J. Selyeho v Komárne. Podujatie bolo určené pre materské školy mesta Komárno.

Touto akciou organizátori chceli poukázať na zmysluplnosť aktívneho pohybu nielen ako voľnočasovej aktivity, ale aj ako prostriedku na predchádzanie negatívnych sociálno-patologických javov.

Pre deti  boli pripravené pohybové hry a zážitkové aktivity zamerané na zdravý životný štýl a spoločné cvičenie s hudbou. Študenti pedagogiky Univerzity J. Selyeho sa venovali deťom v menších skupinách a postupne ich previedli všetkými pohybovými aktivitami, ktoré boli pre škôlkárov pripravené.

Kristína Poláková, pracovníčka RÚVZ sa venovala téme zdravého stravovania. S deťmi sa rozprávali o ich jedálničkoch a vhodných i nevhodných potravinách. Podujatia sa zúčastnilo 125 škôlkárov zo 7 materských škôl a 50 študentov univerzity. Odmenou za pohybom strávené dopoludnie bolo aj malé prekvapenie vo forme balíčka zdravého občerstvenia.

 

Podujatie je realizované s finančným prispením Mesta Komárno

 

Fotogaléria

Značky:

Detaily podujatia

22. októbra 2019 0:00
22. októbra 2019 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");