Milí priaznivci folklóru,

keďže nám momentálna situácia s COVID 19 zatiaľ nedovolí realizovať edukačný workshop Metodiku ľudových tancov Podunajska III., prostredníctvom internetu a sociálnych sietí chceme vytvoriť priestor na návrat k pôvodným identickým prvkom a tradíciám a aspoň takto vám priblížiť krásu a vzácnosť tancov regiónu Podunajska.

Na našej FB a web stránke budeme postupne zverejňovať kapitoly metodickej publikácie ÖRÖKSÉG (DEDIČSTVO) z archívu Okresného osvetového strediska v Komárne. Jej autor  István Katona – folklorista, tanečník, choreograf, pedagóg a etnológ, v nej zhrnul výsledky svojho etnografického výskumu na Južnom Slovensku. Podrobne zachytil folklórne tradície a tance príznačné danému regiónu, a preto dodnes slúži ako metodický materiál pre folklórne súbory.

 

Ak to situácia dovolí, radi vás osobne privítame na podujatí plánovanom Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne – Metodike ľudových tancov Podunajska III. v Martovciach.

document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");