Blog

XIX. ročník súťaže Kodály Napok

Miešaný spevácky zbor Concordia z Komárna pod vedením dirigenta Istvána Stubendeka opakovane dokázal svoje nepopierateľné kvality na XIX. ročníku súťaže Kodály Napok (Kodályove dni), ktorá sa konala v dňoch 19. až 21. mája v Galante. Zbor získal viacero ocenení:

Diplom a Zlaté pásmo s pochvalou poroty

Čestné uznanie za najlepšiu interpretáciu tvorby súčasného skladateľa

Čestné uznanie za najlepšie tlmočenie Kodályovho umeleckého odkazu

Cenu „Zárecky László“ za desaťročia vyvíjanú činnosť, zachovávanie Kodályových hodnôt ich pestovaní, rozvíjaní a odovzdávaní

Špeciálnu cenu v podobe mimoriadnej mediálnej podpory na prvom slovensko-maďarskom hudobno-kultúrnom portáli ATEMPO.SK počas jedného roka.

Srdečne im blahoželáme a prajeme veľa úspechov!

Pavol Litauszki
metodik pre hudbu a spev
organizačný pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0911 204 031

E-mail:
pavol.litauszki@ros-komarno.sk
litauszki.osveta@gmail.com

document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");