Blog

Výtvarné spektrum oslávilo svoje 60. narodeniny v Leviciach

V reprezentatívnych priestoroch levickej synagógy a Tekovského múzea sa 6. októbra 2023 konalo slávnostné vyhodnotenie Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2023. Do jeho jubilejného 60. ročníka zo všetkých kútov Slovenska postúpilo 178 autorov s 343 výtvarnými dielami. Odborná porota v zložení Karol Félix predseda a členovia Jana Migašová, Eva Čarnoká, Martina Chudá a Richard Aradský, udelila jednu Hlavnú cenu,  25 cien a 24 čestných uznaní 49 autorom a ich 59 dielam. Medzi ocenenými boli aj zástupcovia okresu Komárno. Ágnes Nagy získala v 1. skupine autorov od 15 do 25 rokov v kategórii kresba, grafika cenu za svoje dielo Nekonečno problémov. V kategórii digitálna tvorba, ktorá sa hodnotí bez rozlíšenia veku získali čestné uznanie autori Lilla Németh za dielo Môj paradox – Petri GyörgyDominik Bot za dielo Šťastie, príď domov. Medzi vystavujúcich na tomto prestížnom podujatí sa zaradil aj Dávid Janík so svojimi dielami Tajná izbaZ iných ciest.

Všetkým oceneným a vystavujúcim srdečne gratulujeme!

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");