Blog

Výtvarníci na krajskej úrovni nesklamali!

V piatok 2. júna 2023 sa v Tribečskom osvetovom stredisku v Topoľčanoch konalo krajské kolo 60. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2023. Program podujatia začal dopoludnia workshopom „Embossing“ pod vedením Ivana Gálusa, neskôr od 13.00 pokračoval rozborovým seminárom pod vedením predsedu poroty Daniela Szalaia a nakoniec o 15.00 v priestoroch Galérie Topoľčany boli slávnostne vyhlásené výsledky a otvorená výstava najlepších diel súťaže.

Krajského kola sa zúčastnilo spolu 71 autorov so 107 dielami. Odborná porota v zložení Martina Chudá, Emil Fulka a Daniel Szalai posudzovala 107 výtvarných diel od 71 autorov. Porota ocenila 25 úspešných výtvarníkov. Výstavu, ktorá zahŕňa 84 najkvalitnejších diel si v Galérii Topoľčany môžete pozrieť do 14. 6. 2023.

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com