Blog

Úspechy našich muzikantov fidlikantov

Kultúrny dom v Ludaniciach sa 26. apríla stal dejiskom krajského kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí Vidiečanova Habovka 2024, ktorého organizátorom bolo Tríbečské osvetové stredisko v Topoľčanoch. Náš región reprezentovali sólistka speváčka Rita Cserge zo ZŠ s MŠ Józsefa Kossányiho s VJM vo svätom Petre a citarová ľudová hudba Mákvirágok zo ZŠ s VJM Alapiskola – Moča. Návštevníkom podujatia sa predstavili talentovaní detskí speváci a muzikanti, ktorí postúpili z regionálnych kôl Nitrianskeho kraja. Príjemnú atmosféru všetkým prítomným vytvorilo 18 súťažiacich – päť sólistov spevákov, päť speváckych skupín, dvaja sólisti inštrumentalisti a päť ľudových hudieb. Interpretáciu hudobného folklóru detí hodnotila odborná porota. Sprievodným programom podujatia bola Spevácka dielňa pre súťažiacich. Na rozborovom seminári, ktorý bol dôležitou súčasťou podujatia, porota vyzdvihla pozitíva všetkých detských interpretov hudobného folklóru súťažiacich v štyroch kategórií. Zhodnotila dramaturgickú výstavbu a scénické spracovanie tematicky ucelených súťažných čísiel, dodržiavanie a zvládnutie lokálnych a regionálnych štýlovo-interpretačných znakov, technickú a interpretačná úroveň súťažiacich i celkový výraz. Prostredníctvom osobných konzultácií poskytla vedúcim pedagógom odborné rady, aby ich usmernila v budúcej činnosti a pri príprave postupujúcich súťažiacich na celoštátne kolo. Na slávnostnom vyhodnotení podujatia boli vyhlásené výsledky súťažnej prehliadky. Na základe rozhodnutia odbornej poroty sa súťažiaci z nášho regiónu umiestnili nasledovne:

kategória sólisti speváci, spevácke duá

Rita Cserge získala Zlaté pásmo s návrhom na postupom na celoštátne kolo súťaže

kategória ľudové hudby

Mákvirágok – citarová ĽH získala Zlaté pásmo s návrhom na postupom na celoštátne kolo súťaže

 

Blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a držíme palce na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke hudobného folklóru detí súťaž, ktorá sa uskutoční 7. – 9. júna 2024 v priestoroch Kultúrneho domu v Habovke.

Tamara Bátorová
metodik pre folklór a regionálnu tradičnú kultúru
administratívny pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648

E-mail:
tamara.batorova@ros-komarno.sk
batorova.osveta@gmail.com

document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");