Blog

Vidiečanova Habovka 2023

Regionálna  kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru mládeže a dospelých Vidiečanova Habovka 2023 sa uskutočnilo 9. júna pod organizačnou taktovkou Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch, aj vďaka zlúčeniu súťažiacich v kategóriách: Ľudové hudby, Spevácke skupiny, Sólisti speváci i spevácke duá a Sólisti inštrumentalisti z Komárňanského a Novozámockého regiónu. Účinkujúci svojou prezentáciou ponúkli zaujímavý repertoár ľudovej hudby a neopakovateľný umelecký zážitok.  Podľa vyjadrenia odbornej poroty malo podujatie kvalitnú umeleckú úroveň. Komárňanský región na súťažnej prehliadke reprezentovali  Vajk István Katona a Matej Jakubík. Na základe rozhodnutia odbornej poroty získali:

Vajk István Katona – Zlaté pásmo s priamym postupom do krajského kola súťaže  v kategórii sólisti inštrumentalisti

Matej Jakubík – Zlaté pásmo s návrhom na postup na krajskú súťaž v kategórii sólisti inštrumentalisti

Blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a držíme palce na krajskej súťaži!

Tamara Bátorová
metodik pre folklór a regionálnu tradičnú kultúru
administratívny pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648

E-mail:
tamara.batorova@ros-komarno.sk
batorova.osveta@gmail.com