Blog

Úspechy z krajského kola súťaže Mládež spieva 2024

Na krajskom kole 52. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských a mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva 2024 reprezentovali náš región dva detské spevácke zbory z Komárna konkrétne DSZ Schola Mariana veľkých a DSZ malých pri ZŠ Jókaiho s VJM a MsKS B. Egressyho. Súťažná prehliadka sa uskutočnila v priestoroch Synagógy v Nitre 22. marca 2024. Celkovo sa jej zúčastnilo osem DSZ pôsobiacich v Nitrianskom kraji. Ich súťažné vystúpenia hodnotila odborná porota. Sprievodným programom podujatia bol workshop zameraný na hlasovú kultúru, intonáciu a výrazovú kvalitu interpretácie. Po workshope nasledovalo slávnostné vyhodnotenie výsledkov súťaže. DSZ Schola Mariana veľkých pod vedením dirigentky Yvette Orsovics získal Diplom a Zlaté pásmo s priamym postupom na celoštátne kolo súťaže. DSZ malých pri ZŠ Jókaiho s VJM a MsKS B. Egressyho pod vedením dirigentky Annamárie Pfeiferlik získal Diplom a Strieborné pásmo. Porota na rozborovom seminári, ktorý bol dôležitou časťou súťaže veľmi pozitívne hodnotila prácu oboch zborov. Celoštátne kolo súťaže sa bude konať 10. – 12. mája v Prievidzi. Postupujúcemu zboru gratulujeme a držíme palce.

Pavol Litauszki
metodik pre hudbu a spev
organizačný pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0911 204 031

E-mail:
pavol.litauszki@ros-komarno.sk
litauszki.osveta@gmail.com

document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");