Blog

Umenie lieči a spája

Projekt Týždeň kultúry – Na ceste s nami…, ktorý realizujeme vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, spája rôznorodé svety našej spoločnosti do jedného krásneho celku.

V siedmom ročníku sme spojili tému Vianoc do dramaticko-hudobného predstavenia. Spoločne zo Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne (ZPMP KN) sme pre klientov pripravili kreatívny týždeň plný divadla, tanca, hudby, spevu, ktorý viedli Slovenskí rebeli. Pod vedením Jozefa Černeka si nacvičili malé divadelné predstavenie s prvkami folklóru – Ukradnuté Vianoce. Pavol Sedliak, už ako osvedčený lektor hrnčiarstva a keramiky s klientami tvoril malé nie len vianočné dielka. Obrazy s obľúbenými témami kvetov, zvierat či krajiniek pomáhali maľovať lektorky výtvarného umenia Gabriela Magyaricsová a Marta Králiková. Čerešničkou na torte je vianočný videoklip Tichá noc, ktorý režíroval Stanislav Králik. V dvojjazyčne nahrávanom klipe účinkovali klienti ZPMP KN, Slovenskí rebeli a takmer šesťdesiatčlenný Detský spevácky zbor pri ZŠ Móra Jókaiho s VJM v Komárne pod taktovkou Annamárie Pfeiferlik a Móniky Juhász.

Záverečný happening 10. novembra 2023 priniesol úžasné umelecké výkony účinkujúcich, ktoré zanechali v divákoch pocity plné úsmevov a dojatia. Hendikepovaní herci opäť ukázali, že zdravotné či mentálne postihnutie nie je prekážkou na ceste k rozvíjaniu talentu, ale že aj ony vedia byť šťastní, spontánni a vnútorne naplnení.

Tichá noc

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");