Blog

Sviatok fotografie

Fotografia má jedinečnú moc zaznamenať výnimočné momenty, emócie a miesta. Sprostredkuje nám spomienky, spríjemní chvíle pri stretnutiach s priateľmi na kultúrnych podujatia či výstavách. V rodinnom kruhu sa fotografia stáva pamiatkou na okamihy, na ktoré nechceme zabudnúť.

Fotografia hrala hlavnú úlohu aj 5. apríla 2024 v Mestskom kultúrnom stredisku Béni Egressiho v Komárne (MsKS BE KN), kde sa konalo vyhodnotenie regionálneho kola 52. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2024. Súťažnú kolekciu vyskladalo 40 autorov, ktorí do súťaže prihlásili 154 fotografií. Jej hlavným organizátorom bolo Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom (ROS v Komárne – Rmk, Komárom).

Práca odbornej poroty nie je nikdy jednoduchá, musí sa zamerať na množstvo detailov, ktoré ovplyvňujú hodnotenie ako napríklad: výber témy, zachytenie správneho okamihu, opodstatnenosť výberu formy zobrazenia, kompozícia obrazu. Porota v zložení Jozef Peniak – predseda a Erika Szőke a Jozef Kucej – členovia poroty vybrala na výstavu 138 fotografií a ocenila 85 z nich, ktoré budú náš okres reprezentovať v krajskom kole. Na slávnostnom vyhodnotení si najlepší prevzali 20 Ocenení a 18 Čestných uznaní. Riaditeľka ROS v Komárne – Rmk, Komárom Mgr. Viera Vlčková udelila 2 Ceny.

Súčasťou súťaže boli aj vzdelávacie aktivity. Pred samotným vyhlásením ocenených prebehol priamo vo výstavnej sále rozborový seminár, na ktorom autori od odborníkov v oblasti fotografie získali spätnú väzbu formou rozhovorov či konzultácií a utvrdili sa vo svojom umeleckom smerovaní.

Nasledujúci víkend patril workshopu.  V spoločenskom stredisku Zichy-pont sa 6. – 7. apríla 2024 konal umelecký workshop pod vedením Jozefa Kuceja. Prihlásení záujemcovia sa tu zoznámili s jednou z najstarších fotografických techník – Mokrým kolódiovým procesom. Počas podujatia sa preniesli na úplný začiatok vzniku fotografie, až do roku 1851, kedy Angličan Frederick Scott Archer vynašiel kolódiovú fotografiu. Fotografi sa museli prispôsobiť minulým časom a spomaliť, sústrediť sa na celkový proces vzniku fotografie. Vopred si premyslieť a pripraviť celú koncepciu záberu, nastavenie historického fotoaparátu od umiestenia fotografovaného objektu po jeho zaostrenie a nastavenie svetelnosti či času.  Výsledkom ich snaženia bola historická kovová doska, na ktorej pravé striebro vykresľovalo fotografovaný objekt.

Sviatok fotografie sme mohli zorganizovať vďaka hlavnému partnerovi a odbornému garantovi Národnému osvetovému centru, ktorý podujatie finančne podporil.

Výstava je pre verejnosť dostupná počas otváracích hodín MsKS BE KN do 29. apríla 2024.

Finančne podporil

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");