Blog

Stretnutie folkloristov z celého Slovenska na počesť Vidiečana

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v spolupráci s obcou Habovka realizovali v dňoch od 17. do 19. novembra 2023 celoštátnu postupovú súťaž a prehliadku hudobného folklóru dospelých Vidiečanova Habovka. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže bolo Národné osvetové centrum v Bratislave a Regionálne osvetové stredisko v Komárne partnerom podujatia.

V Kultúrnom dome sa stretli tí najlepší, ktorí postúpili z predchádzajúcich kôl v kategóriách: spevácke skupiny, ľudové hudby, sólisti speváci a sólisti inštrumentalisti. Dvojdňové folklórne podujatie bolo obohatené o sprievodné aktivity: remeselné workshopy, školy tanca a spevu.

Komárňanský región úspešne reprezentoval Katona Vajk István, ktorý na základe rozhodnutia päťčlennej odpornej poroty získal Strieborné pásmo.

Srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspešných vystúpení.

Tamara Bátorová
metodik pre folklór a regionálnu tradičnú kultúru
administratívny pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648

E-mail:
tamara.batorova@ros-komarno.sk
batorova.osveta@gmail.com

document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");