Blog

Rozprávky nikdy nezaniknú,

vždy ich bude treba, pretože každý túži po kúzlach a zážitku prežívania zázrakov. Súčasťou nášho rozprávkového pokladu sú aj rozprávky o zvieratkách, ktoré poučnou formou hodnotia ľudské nedostatky. Jeho hrdinami sú zvieratá obdarené ľudskými vlastnosťami. Upútajú pozornosť mnohých detí, ktoré vďaka nim nadobudnú cnosti. Príbehy so zvieracou tematikou sú obľúbené aj medzi najmenšími, ktorí ich so zvedavosťou a radosťou počúvajú. 

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Cirkevnou spojenou školou MARIANUM v Komárne pripravilo rozprávkový festival VIII. Kde bolo, tam bolo… V priestoroch školy 6. novembra 2023 prebiehala postupová súťaž v prednese rozprávok spojená s vernisážou a výstavou výtvarných prác detí materských a základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským okresu Komárno. Publikum očarila kreativita a talent 198 výtvarníkov a 45 rozprávačov. Odborná porota v zložení Tímea Szabó Csekei, Emőke Szilva, Rózsa Varga, Éva Misák a Katalin Vas udelila 36 ocenení, 56 čestných uznaní, tri špeciálne ceny poroty. Jedna výtvarná práca získala cenu riaditeľky Regionálneho osvetového strediska v Komárne, Viery Vlčkovej.

Na krajskej súťaži v Nitre sa z okresu Komárno v prednese rozprávok umiestnili 4 na treťom, 2 na druhom a 4 na prvé mieste a vo výtvarnej tvorbe 2 na treťom, 2 na druhom a 3 na prvom mieste.

Výsledky súťaže sú dôkazom výnimočných talentov v našom okrese a výzvou realizácie ďalších ročníkov rozprávkového festivalu s cieľom podporovať, motivovať,  získavať nové talenty a uchovávať dedičstvo maďarskej menšinovej kultúry.

Všetkým zúčastneným srdečne gratulujeme, prajeme veľa šťastia a tvorivosti do budúcnosti!

Finančne podporil

Mgr. Terézia Himpánová
koordinátor a metodik pre menšinovú kultúru
projekty, štatistika

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648

E-mail:
terezia.himpanova@ros-komarno.sk
himpanova.osveta@gmail.com

document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");