Blog

Predvianočná nálada v Modranoch

Základná organizácia Csemadok Modrany  v spolupráci s Obecným úradom Modrany a Regionálnym osvetovým Strediskom v Komárne pripravili 2. decembra 2023 v Kultúrnom dome v Modranoch Vianočné trhy s tvorivými dielňami ľudových remesiel.

Naša organizácia zabezpečila lektorky tradičných remesiel, pod vedením ktorých si návštevníci vyskúšali vytvoriť tradičnými technikami z vosku sviečku, zo šúpolia anjela alebo salónku a maľovanie na sklo.  O remeslá prejavili záujem hlavne deti, ale nepohrdli nimi ani dospelý. Predvianočnú atmosféru na podujatí spríjemňovala hudba, predajné stánky remeselníkov a tradičnej kuchyne. Príjemným prekvapením v závere podujatia bol príchod Mikuláša, ktorý všetkým deťom rozdal balíčky.

Tamara Bátorová
metodik pre folklór a regionálnu tradičnú kultúru
administratívny pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648

E-mail:
tamara.batorova@ros-komarno.sk
batorova.osveta@gmail.com

document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");