Blog

OKÚS NAŠE ĽUDOVÉ REMESLÁ

V rámci podujatia Okús naše ľudové remeslá sme 8. júna 2023 zavítali medzi žiakov Špeciálnej  základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Speciális Alapiskola, Košická 8, Komárno – Komárom. Deťom sme vytvorili priestor na to, aby mali možnosť spoznať ako kedysi ľudia z látok tradične vyrábali bábiky pre svoje ratolesti. Žiaci si tradičnú techniku vyskúšali a pod ich rukami vznikli hračky, ktoré im spravili radosť.

Ďakujeme za spoluprácu

Tamara Bátorová
metodik pre folklór a regionálnu tradičnú kultúru
administratívny pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648

E-mail:
tamara.batorova@ros-komarno.sk
batorova.osveta@gmail.com

document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");