Blog

Okús naše ľudové remeslá

V rámci podujatia Okús naše ľudové remeslá sme 14. decembra 2023 zavítali medzi žiakov

Špeciálnej  základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Speciális Alapiskola, Košická 8, Komárno – Komárom. Témou stretnutia boli Predvianočné chystačky. Deťom sme vytvorili priestor na to, aby spoznali ako si kedysi ľudia tradične vyrábali košíky. Žiaci si tradičnú techniku vyskúšali a odchádzali s radosťou, že na Vianoce môžu svojich blízkych obdarovať košíkom, ktorý sami vyrobili.

Ďakujeme za spoluprácu!

Tamara Bátorová
metodik pre folklór a regionálnu tradičnú kultúru
administratívny pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648

E-mail:
tamara.batorova@ros-komarno.sk
batorova.osveta@gmail.com

document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");