Blog

Ohnivý vták vznášajúci sa nad RozprávkovoBábkovým táborom

 Projekt podporený z verejných zdrojov Fondom na podporu kultúry národnostných menšín sa formou letného tvorivého tábora už tradične, tretí rok venuje kreatívnym maďarsky hovoriacim deťom vo veku od 6 do 15 rokov, ktorých láka bábkové divadlo a svet rozprávok. Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Cirkevnou spojenou školou MARIANUM v Komárne od 24. do 28. júla 2023 premenilo priestory školy na dejisko rozprávky Vták ohnivý.

Garantkou a lektorkou denných aktivít bola renomovaná bábková umelkyňa Gyöngyi Écsi. Prihlásené deti sa prostredníctvom rôznych dramato-pedagogických cvičení, muzikoterapeutických aktivít a tvorivých dielní zameraných na výrobu bábok pripravovali na prezentáciu spoločného rozprávkovo-bábkového predstavenia pred publikom. Počas týchto dní sa táborníci interaktívnymi analýzami rozprávkového deja usilovne učili vnímať rytmus, priestor, čas a spoluprácu na základe sebapoznania, sebakritiky a tolerancie. Oživením čarovných tónov na starodávnych ľudových hudobných nástrojoch z rôznych kútov sveta si obohatili detskú predstavivosť a posilnili estetické cítenie. Pri potulkách medzi múrmi starobylých budov mesta sa hravo zapájali do kúziel komárňanskej histórie a tým rozvíjali svoje vyjadrovacie schopnosti.

Ratolesti v posledný deň pomocou vlastnoručne vyrobených bábkových rekvizít a hudobného pozadia spoločne a smelo predviedli verejnosti rozprávku Vták ohnivý. Tak ako v rozprávke svetlo vtáka ohnivého ukázalo nakoniec cestu k dobru, tak potešilo predstavenie srdce všetkých v publiku. V príbehu ukryté dobré rady, skúšky odvahy a techniky riešenia vyformovali celotýždňové snaženie detí do skutočnej veselo-uvážlivej inscenácie.

Na záver za aktívnu a úspešnú účasť Regionálne osvetové stredisko v Komárne udelilo každému bábkarovi diplom a vecnú cenu.

Uskutočnením komplexného procesu aktivít tábora sme pokračovali v prehlbovaní tradície bábkového žánra, rozvíjali detské umelecké schopnosti a zručnosti zamerané na zachovanie a podporovanie kultúry i jazyka maďarskej menšiny.

Detské tváričky po celý čas odzrkadľovali radosť z objavovania a pocit tvorivého úspechu. Sú to práve tie aspekty, ktoré potvrdzujú neoceniteľný prínos a potrebný charakter tohto druhu tábora. Vďaka pozitívnemu ohlasu a vysokému počtu záujemcov nasledujúci ročník a jeho obsahové zameranie pripravujeme už teraz.

…a kto neverí, nech preverí…NA BUDÚCI ROK… na 4. ročníku

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Mgr. Terézia Himpánová
koordinátor a metodik pre menšinovú kultúru
projekty, štatistika

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648

E-mail:
terezia.himpanova@ros-komarno.sk
himpanova.osveta@gmail.com

document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");