Blog

Nože sa pridaj a zahraj si

Regionálne osvetové stredisko v Komárne oslovilo priaznivcov tradičného hudobného folklóru. V rámci projektu KREATIV 2023, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, sme pripravili edukačné aktivity s cieľom naučiť účastníkov hrať na hudobných nástrojoch – píšťalke, gajdách, ninere a citare, ktoré patria do inštrumentára tradičnej ľudovej hudby z územia Slovenska a primárne spĺňajú melodickú funkciu. Garantom podujatia bol István Katona.

Jednotlivé stretnutia vzdelávacieho podujatia Nože sa pridaj a zahraj sme realizovali v priestoroch Kultúrneho Parku Arpáda Fesztyho v Martovciach v priebehu mesiacov október až november 2023. Počas piatich jednodňových workshopov a dvojdňového sústredenia účastníci nadobúdali vedomosti v základoch a technike hry na jednotlivých nástrojoch podľa vlastného výberu. Na základe intuitívnych prístupov lektorov sa spôsobom hry lektorov na nástroj, počúvania a vizuálneho pozorovania, následne napodobňovania lektorov učili vytvárať nielen zvuk, ale aj jednoduché ľudové hudobné motívy či melódie. Amatérski muzikanti si osvojili herno-technické zručnosti, pochopili súvislosti v oblasti interpretácie ľudovej hudby, spolupráci v kolektíve i v oblasti princípov spoločnej hry. Pútavou formou prenikli do podstaty hudobného folklóru. Hra na citaru učarila desiatim účastníkov, na nineru trom a jednému hra na gajdách. Z podujatia odchádzali s Osvedčením o absolvovaní, nadšením, elánom a motiváciou rozvíjať si hudobnú, interpretačnú a umeleckú hru na jednotlivých ľudových nástrojoch.

Z verejných zdrojov podporil hlavný partner Fond na podporu umenia

Tamara Bátorová
metodik pre folklór a regionálnu tradičnú kultúru
administratívny pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648

E-mail:
tamara.batorova@ros-komarno.sk
batorova.osveta@gmail.com

document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");