Blog

Lampášik rozprávok

Regionálne osvetové stredisko v Komárne uskutočnilo pre milovníkov bábkového divadla 28. novembra 2023Mestskom kultúrnom stredisku Béni Egressyho v Komárne festival Lampášik rozprávok. Na podujatí sa predstavili 4 maďarské amatérske detské bábkové súbory z regiónu Komárna a hosť – bábkový súbor Kemence, z Komáromu (MR). V poradí prvý Bábkový súbor Mazsola pod vedením Katalin Mahor zo ZŠ Ferenca Rákócziho II. s VJM v Kolárove predstavil príbeh János Vitéz. V podaní Bábkového súboru Tekergők s vedúcami Katalin Izsák a Tibor Tóth zo ZŠ Ul. Eötvösa s VJM v Komárne si návštevníci mohli pozrieť rozprávku A boldog herceg. Mytologický príbeh Bábel tornya zahral Bábkový súbor TÁBITA Reformovanej kresťanskej farnosti z Chotína, pod vedením Gyöngyi Écsi. S Bábkovým súborom Óperencia pracujú Anikó Gazdag Nagy a Anikó Gombás z Cirkevnej spojenej školy MARIANUM v Komárne a potešili publikum rozprávkou Róka útra kel. Program obohatil Bábkový súbor Kemence pod vedením Andrea Lovászné Vass, ktorý nám v rozprávke Holle anyó zobrazili silu dobra. Súčasťou bola metodicko-odborná pomoc a osobná konzultácia pre vedúcich s lektorom Gáborom Michačom, scénografom, kostýmovým a bábkovým dizajnérom. Realizáciou prehliadky sme prispeli k zachovaniu, rozvoju a šíreniu tradície amatérskeho bábkového žánra v maďarskom jazyku.

Srdečne Vás vítame aj roku 2024, na druhom ročníku.

Videonahrávka – Bábková skupina Mazsola

Videonahrávka – Bábková skupina Tekergők

Videonahrávka – Bábková skupina TÁBITA

Videonahrávka – Bábková skupina Óperencia

Videonahrávka – Bábková skupina Kemence

Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja

Mgr. Terézia Himpánová
koordinátor a metodik pre menšinovú kultúru
projekty, štatistika

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648

E-mail:
terezia.himpanova@ros-komarno.sk
himpanova.osveta@gmail.com

document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");