Blog

Koncert dychového orchestra na Nádvorí Európy

Regionálne osvetové stredisko v Komárne sa 12. augusta 2023 spolupodieľalo na organizovaní Koncertu dychovej hudby na Nádvorí Európy. Na koncerte účinkovali spoločne Dychový orchester mesta Galanta a Dychová hudba Veselá kapela z Komárna. Zaujímavo zostavený rôznorodý repertoár oslovil široké spektrum návštevníkov. Popri inštrumentálnych dielach zazneli aj spievané skladby v podaní Ferdinanda Grassla, ktorý spolu s Tinou Knapé moderoval celé podujatie. Sprievodným programom bola pútavá výstava na tému Hudba vo fotografii. Autormi boli členovia Fotoklubu Helios v Komárne, ktorí sa pravidelne prezentujú na rôznych výstavách a súťažiach a dosahujú veľmi pekné výsledky aj v medzinárodnom meradle. Vďaka veľkému záujmu o podujatie, ktoré vzniklo z iniciatívy vedúceho Veselej kapely Róberta Ganzera, sa otvára možnosť vytvoriť z podujatia pravidelný festival dychovej hudby. Podujatie finančne podporilo Mesto Komárno, firma Danum s.r.o. a z prostriedkov určených na vlastnú činnosť Regionálne osvetové stredisko v Komárne.

Pavol Litauszki
metodik pre hudbu a spev
organizačný pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0911 204 031

E-mail:
pavol.litauszki@ros-komarno.sk
litauszki.osveta@gmail.com

document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");