Blog

Hviezdoslavov Kubín – okres Komárno

Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom realizovalo 25. Marca 2024 v priestoroch Základnej školy J. A. Komenského v Komárne podujatie pod názvom Hviezdoslavov Kubín – okres Komárno, regionálne kolo 70. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadla poézie detí, mládeže a dospelých. Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky bolo Národné osvetové centrum. Finančný príspevok okrem Národného osvetového centa na súťažnú prehliadku poskytli Regionálny úrad školskej správy v Nitre a Nitriansky samosprávny kraj. O postup do vyššieho kola súťaže bojovalo 37 recitátorov v I. – IV. kategórii. Víťazi jednotlivých kategórií okresného kola súťaže postúpia na krajské kolo súťažnej prehliadky, ktorého organizátorom je Regionálne osvetové stredisko Nové Zámky – Regionális Művelődési Központ, Érsekújvár.

Krajská súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže pre I., II. a III. kategóriu, na ktorú postupuje 6 recitátorov, sa uskutoční 25. apríla 2024 a pre IV. kategóriu, na ktorú postupujú 2 recitátori, 3. mája 2024 v priestoroch Regionálne osvetové stredisko Nové Zámky – Regionális Művelődési Központ, Érsekújvár.

Finančne podporil

Tamara Bátorová
metodik pre folklór a regionálnu tradičnú kultúru
administratívny pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648

E-mail:
tamara.batorova@ros-komarno.sk
batorova.osveta@gmail.com

document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");