Blog

Spoločná výstava komárňanských a pražských fotografov v Prahe

Slovenský dom v Prahe zriadil v roku 2014 Slovensko-český klub. Riaditeľom je Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí. Aj vďaka jeho nadšeniu a zanietenej práci je inštitúcia plná kultúry, umenia a spoločenského života. Malou troškou sme prispeli aj my, našou výstavou Fotografia nepozná hranice – Návraty.

Pozvanie predsedu českého Fotoklubu Praha na pokračovanie družobnej činnosti nenechalo na seba dlho čakať. Regionálne osvetové stredisko v Komárne spoločne s Fotoklubom Helois Komárno pripravili pokračovanie projektu Fotografia nepozná hranice s prívlastkom Návraty. Ideou stretnutia bola spoločná výstava členov oboch fotoklubov v galérii Slovenského domu v Prahe.

Slávnostnú vernisáž s ochutnávkou južnoslovenských špecialít otvorili v piatok 16. júna 2023 riaditeľ Slovenského domu v Prahe Vladimír Skalský, predseda Fotoklubu Praha Angelo Purgert a predseda Fotoklubu Helios Komárno František Holop. Návštevníkom sa prihovorili poslanec Mestského zastupiteľstva v Komárne Zoltán Bujna a metodička Regionálneho osvetového strediska v Komárne pre fotografiu Jana Mačicová. Kolekciu vystavených fotografií tvorilo 21 diel českého a 24 diel slovenského fotoklubu. Pestrá inštalácia bola tematicky rozmanitá, obsahovala snímky krajiniek, architektúry, portrétov, aktov, experimentov i novinku – rozšírenú realitu skrytú vo fotografii.

Richard Horák je skúsený fotograf s dlhoročnou praxou. Podstatná časť jeho tvorby zachytáva najkrajšie zákutia Prahy v rôznych ročných obdobiach či poveternostných podmienkach. Bol naším lektorom pri spoločnom workshope, zaviedol nás do Strahovského kláštora, ktorý je najstarším premonštrátskym kláštorom v Čechách a sídli v ňom aj slávna Strahovská knižnica a obrazáreň. Pokračovali sme fotoprechádzkou na Loretánske námestie ku kostolu Narodenia pána nazývaného Pražská Loreta. Boli sme už len na skok od Nového sveta na Hradčanoch, malebného zákutia – raja pre fotografov.

Karel Zakar, renomovaný umelecký fotograf, nás zaviedol do Holešovíc na návštevu Múzea Pražskej energetiky. V rozsiahlej expozícii technické a dokumentačné múzeum mapuje bohatú históriu výroby, rozvodu a distribúcie elektriny od začiatku 20. storočia až po súčasnosť. Vznikli tu veľmi zaujímavé fotografie detailu.

Na záver už len vyslovenie nádeje, že partnerstvo medzi Fotoklubom Helios Komárno a Fotoklubom Praha sa bude rozvíjať, spolupráca odborne a umelecky rásť a vzťahy členov sa prehĺbia do dlhoročných priateľstiev.

Projekt podporil hlavný partner Fond na podporu umenia, ďakujeme.

Z verejných zdrojov podporil hlavný partner Fond na podporu umenia

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");