Blog

Amatérský filmový festival v Komárne

 V stredu 7. júna 2023 Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo krajské kolo 31. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej filmovej tvorby CINEAMA 2023. Tento festival neprofesionálneho filmu sa konal v Kine Tatra už po siedmykrát. Organizátori a súťažiaci si pre divákov pripravili 28 projekcií v ktorých boli zastúpené rozmanité filmové žánre.

Podujatie sa konalo vďaka finančnej podpore Národného osvetového centra ako hlavného partnera a odborného garanta, ktorý je zároveň aj vyhlasovateľom súťaže a zriaďovateľovi Nitrianskemu samosprávnemu. Kolekciu 9 hraných, 5 animovaných filmov, 8 experimentov či videoklipov a 6 dokumentárnych filmov a publicistiky v trvaní 2:42:11 nám pripravilo 83 autorov a spoluautorov z Nitrianskeho kraja.

Odborná porota v zložení: predseda Anton Szomolányi kameraman, režisér, vysokoškolský pedagóg; Vladislava Sárkány dokumentaristka; a Viktória Rák Lakatos, slovenská herečka, udelila 11 cien a 11 čestných uznaní. Autori, ktorí získali v súťaži cenu postupujú do predvýberu celoštátnej súťaže, ktorá sa bude konať v Bardejovských kúpeľoch 15. – 17. 9 2023.

Súčasťou Cineamy je aj obľúbená vzdelávacia časť, ktorú si pre záujemcov tento rok pripravil Jakub Chochula. Niesla názov Zákony schválností pri videotvorbe a venovala sa témam ako napríklad „Dvakrát meraj, raz snímaj a strihaj. Vybitá baterka, stratená karta, vypnuté svetlo či upršaná scéna? Tento workshop filmárov pripravil na to, na čo sa v bežnom živote videotvorcu pripraviť nedá, pokiaľ to nezažijete!“

Pevne veríme, že aj tento rok Cineama poskytla možnosť prezentácie, vzájomnej konfrontácie a inšpirácie nových nádejných filmových tvorcov z nášho regiónu. V rámci vzdelávacej časti prispela k ďalšiemu rozvíjaniu vedomostí v oblasti umeleckej tvorby a procesu technického spracovania filmových diel.

Oceneným srdečne blahoželáme a už teraz sa tešíme na ďalší ročník!

Vyhlasovateľ súťaže

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");