Blog

Ako sme sa učili tancovať

Za tradičným folklórom, s ktorým sa stretávame na rôznych kultúrnych podujatiach miest a obcí u nás doma i v zahraničí, sa skrýva práca a úsilie nielen členov folklórnych zoskupení, ale aj jednotlivcov či kolektívov, ktorí ich na vystúpenia pripravujú.

Pre amatérskych umelcov, od ktorých sa folklór dostáva k divákom, pripravilo Regionálne osvetové stredisko v Komárne cyklické edukačné podujatie pod názvom Metodika ľudových tancov Podunajska IV. Vzdelávanie vedúcich i členov folklórnych kolektívov sme realizovali pod vedením odborných lektorov formou troch jednodňových workshopov a dvojdňového sústredenia v rámci projektu KREATIV 2023, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Účastníci v teoretických blokoch i praktických aktivitách získali nové informácie týkajúce sa problematiky ľudového tanca, základnej typológii, možnosti získavania vhodných materiálov a zdrojov, z ktorých môžu čerpať pri svojej tvorbe. Zamerali sme sa hlavne na tance z obcí: Modrany, Búč, Bodzianske Lúky a Iža. Záverečné stretnutie vzdelávacieho podujatia patrilo tanečnej improvizácii za sprievodu ľudovej hudby. Osvedčenie o absolvovaní si prevzalo 43 amatérskych folkloristov.

Spoločným menovateľom účastníkov je ich prirodzený vzťah k hodnotám tradičnej ľudovej kultúry a osobný záujem získať vo svojom voľnom čase nové vedomosti a zručnosti. Spoznávanie regionálnych rozdielov, histórie ľudových tancov na základe nových informácií ich motivuje odovzdávať poznatky v pravej forme nie len vo svojich súboroch, ale aj širšiemu okoliu.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Tamara Bátorová
metodik pre folklór a regionálnu tradičnú kultúru
administratívny pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648

E-mail:
tamara.batorova@ros-komarno.sk
batorova.osveta@gmail.com

document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");