Blog

70. Hviezdoslavov Kubín – obvod Hurbanovo

Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom realizovalo 6. februára 2024 v priestoroch Základnej umeleckej školy v Hurbanove  obvodné kolo 70. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadla poézie detí, mládeže a dospelých. Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným parterom z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky je Národné osvetové centrum. Víťazi obvodnej súťaže postupujú na regionálne kolo Hviezdoslavov Kubín – okres Komárno, ktoré sa bude konať 25. marca 2024 na Základnej škole Jána Amosa Komenského v Komárne.

Finančne podporil

Tamara Bátorová
metodik pre folklór a regionálnu tradičnú kultúru
administratívny pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648

E-mail:
tamara.batorova@ros-komarno.sk
batorova.osveta@gmail.com

document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");