Blog

Úspešní recitátori okresu Komárno

Krajské kolo 70. ročníka celoštátnej postupovej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2024 organizovalo Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch – Regionális Művelődési Központ, Érsekújvár. Naši recitátori získali nasledovné ocenenia.

 

25. apríl 2024, Dom kultúry v Nových Zámkoch

2. kategória poézia

3. miesto: Milan Moravčík – ZŠ Rozmarínová 1, Komárno

2. kategória próza

3. miesto: Alexander Barkóci – Gymnázium Ľ. J. Šuleka, Komárno

3. kategória poézia

Čestné uznanie: Tatiana Kurjatková – ZŠ Nám. Konkolyho-Thege č. 2, Hurbanovo

 

3. máj 2024, Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch – Regionális Művelődési Központ, Érsekújvár

4. kategória próza

Čestné uznanie: Nimród Naňo – Gymnázium Hansa Selyeho, Komárno

 

Srdečne gratulujeme!

Tamara Bátorová
metodik pre folklór a regionálnu tradičnú kultúru
administratívny pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648

E-mail:
tamara.batorova@ros-komarno.sk
batorova.osveta@gmail.com

document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");