Blog

AMFO 2023 – celoštátna súťaž

51. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2023 vyvrcholil v piatok 27. októbra v priestoroch Slovenskej národnej knižnice v Martine slávnostným vyhodnotením tohto najstaršieho a najprestížnejšieho podujatia v rámci amatérskej fotografickej tvorby na Slovensku.

Odborná porota v zložení: predsedníčka poroty Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD., a členovia poroty doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD.; Mgr. art. Šimon Parec; MgA. Peter Fabo; MgA. Dávid Doroš navrhla udeliť 29 cien a 24 čestných uznaní naprieč všetkými vekovými skupinami a kategóriami (samostatná fotografia, diptych, cyklus a séria, experiment).

Okres Komárno mal aj tu svoje zastúpenie. Oceneným a vystavujúcim, ktorým sa podarilo prebojovať až na najvyšší stupienok, srdečne gratulujeme!

Ocenenia

Pavol Sedliak: V garáži

Milan Uhrin: Dvojité videnie

Tibor Varga: Zátišie I.

Čestné uznanie

Peter Orvoš: Ružová na výlete

Vystavujúci

Adam Kučera: Cukor

Attila Dékány: Elliot

Oskar Piller: Memento

Martin Kučera: Alica v krajine zázrakov (Alicin svet); Jesenné ráno

Peter Orvoš: Caffenol

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");