Blog

Hviezdoslavov Kubín 2023 – krajská súťaž

 

Krajské kolo 69. ročníka celoštátnej postupovej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 1. až 3. kategórie sa uskutočnilo 4. mája 2023 pod taktovkou novozámockého Regionálneho osvetového strediska v Dome kultúry, Nové Zámky. Jakub Kuczman zo ZŠ Pohraničná v Komárne získal 3. miesto v 1. kategórii – prednes prózy.

Srdečne gratulujeme!

document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");